Gdansk
CITY GUIDE

© Michael Hardenfelt, 2013

 

 

 

 

 

 


Startside

Historien - Gdansk og 3-City

Praktiske oplysninger

Værd at besøge

Museer

Restauranter og barer

Indkøbsmuligheder

Overnatning

Gdansk - Gamle by

Gdansk - langs S-banen

Sopot

Gdynia

Film

Turistguide i Gdansk

Information om Polen

Polsk - dansk oversættelse

Lokale madtraditioner

Aktiv ferie - forskellige muligheder
Gdansk stadion panorama

Gdansk – langs S-banen

Hovedgaden

Hovedgaden som forbinder de forskellige områder i Gdansk hedder Grundwaldzka [som henviser til slaget ved Grundwald i 1410], og løber i hele sin længde klods op af S-togslinjen. Vejen fortsætter til Sopot (hvor den hedder Niepodleglosci [uafhængighed]) og Gdynia (hvor den skifter navn til Zwyciestwa Alle [Sejrs Alle]).

Den totale længde mellem Gdansk og Gdynia er omkring 22 km. Til den ene side findes et smalt, bebygget bælte, som afløses af et til tider adskillige kilometer bredt skovbælte. Bag skoven findes ekspresvejen, som er en ringvej for trafik der ledes uden om byen. Til den anden side er området – med få undtagelser - bebygget i et bælte ned mod havet. Længden ned til havet varierer fra 7-8 km. til en enkelt kilometer på enkelte strækninger. Hvis man følger hovedvejen (eller S-banen) er man således altid tæt på alting i trojmiasto.

Bebyggelsen og landskabet langs hovedvejen er mangfoldig; monumentale tyske bygningsværker og arbejderboliger fra begyndelsen af de 20. århundrede veksler med betonbyggeri, indkøbscentre, parker og moderne luksusbebyggelser samt endeligt store villakvarterer. Sjældent finder man en sådan mangfoldighed på et så begrænset areal.

Wrzeszcz

Vejen fører først forbi Stocznia (Skibsværftet, hvor der er førsteklasses udsigt til områdets kæmpekraner. Herefter ligger Wrzeszcz som en umiddelbar forstad til Gdansk, med beboelsesområder og Polyteknisk Universitet, men det ses tydeligt på butikkerne, indkøbscentrene og boderne at handel er det der som dominerer.

Det er et stort område, opdelt i Wrzeszcz gorny (Øvre Wrzeszcz), som ligger tæt på hovedgaden, og Wrzeszcz Dolny (Nedre Wrzeszcz), som ligger tættere på vandet. Kvarteret er et beboelses- og kontorområde, med masser af studerende som har deres daglige gang i den nærliggende Polytekniske Læreanstalt eller på Universitetet, hvilket også ses på mængden af klubber og værtshuse for studerende.  Wrzeszcz ligger centralt i forhold til Ringvejen og lufthavnen, og de fleste tog standser ved stationen, så stedet er ideelt hvis man gerne vil hurtigt mellem de forskelle dele af Trojmiasto.

Polyteknisk Universitet

Polyteknisk Universitet var den første højere læreanstalt i Gdansk, og stammer tilbage fra 1904, hvor byen hørte under Tyskland, og senere blev den videreført som en tysksproget skole under tiden som Fristad 1921-1939. I 1945 blev Polyteknisk Læreanstalt oprettet som en ren polsk skole, og blev hurtigt den førende læreanstalt i Trojmiasto, blandt andet fordi der først opstod et egentligt universitet her i 1970. Med 2.500 medarbejdere og ca. 10 gange så mange studerende er påvirkningen tydelig i hele byen.

Læreanstalten har i dag bredt sig ud over et stort område, men den oprindelige hovedbygning fra 1904 har overlevet, og viser med sit tårnur, facadeskulpturer og byggestil tydeligt den tyske fortid, en fortid som ofte nedtones af lokale guider. Omkring hovedbygningen findes en stor park og de dejligste små huse fra begyndelsen af det 20. århundrede, oprindeligt bygget som arbejderboliger.

 

Arbejderboliger

Arbejderboligerne omkring Polyteknisk Universitet stammer fra omkring år 1900, hvor industrialiseringen bragede ind over udvalgte områder i Polen og det østlige Tyskland. Boligmanglen var udtalt, og der opstod forskellige byggeforeninger – delvist finansieret af industrien selv eller af individuelle filantroper.

Områder med små huse, som indeholdt lejligheder med delt toilet og køkken, opstod hastigt i perioden efter 1900, og langs hovedgaden i Gdansk kan man stadig støde på flere af disse smukke, små huse, der i dag normalt huser en enkelt familie.

Oliwa

Efter Wrzeszcz kommer vi ind i Oliwa, som geografisk set er et af de største områder i Trojmiasto, fyldt med park, skov og naturarealer. Mod stranden ligger bydelene Zaspa og Przymorze, om er kendt for deres enorme, let forfaldne, betonbyggerier.

Oliwa er en gammel, historisk landsby, som i dag er groet sammen med Gdansk og det øvrige Trojmiasto. En stor del af kampene med Preusserne foregik her, og i 1600-tallet var området et populært udflugtsmål for de svenske konger og deres soldater.

I dag moderniseres området mod kysten hastigt, med nyt, tidssvarende boligbyggeri, mens området på den anden side af hovedvejen opretholder sin karakter at villaområde, ofte med let forfaldne ældre huse. Her bor blandt andet nobelprismodtageren, tidligere Præsident Lech Walesa, i hightech omgivelser på en stille villavej.

Universitetet

Gdansk fik sit universitet relativt sent, nemlig i 1970, ved en sammenslutning af nogle mindre højere læreanstalter fra Gdansk og Sopot. Universitetet lå i mange år spredt forskellige steder i Oliwa, Sopot og Wrzeszcz, men indenfor de senere år er der opstået et nyt, moderne universitetskompleks ved Hovedvejen, og sammen med Polyteknisk Universitet danner dette et kraftcenter af unge, kompetente mennesker. De mange store virksomheder i området giver en fin vekselvirkning mellem studier og arbejde, en nødvendighed for mange i et land hvor stipendier har et særdeles begrænset omfang.

Universitetet er et af de to steder i Polen hvor det er muligt at studere dansk, og dette har medført en vis vekselvirkning af danske virksomheder, som etablerer sig i området, delvist på grund af den dansktalende arbejdskraft; det ligger som nævnt lige ved Hovedvejen, så der er alle tiders chance for at tage et kig på hvordan man har bygget en lækker og tidssvarende læreanstalt.

Stara Oliwa; domkirke, park og zoologisk have

Stara Oliwa (Gamle Oliwa) er hvor Oliwa befandt sig historisk, og ud over villaerne finder man her en række stemningsfyldte beboelsesejendomme fra begyndelsen af det 20. århundrede. Området er domineret af skov, velholdte parker og en stor zoologisk have, som falder ind i omgivelserne med den omgivende vildtvoksende park.

Det er et af de mere eksklusive områder i Trojmiasto, både den gamle, let forfaldne del, og områderne ned mod stranden, hvor villaer veksler med kommunistisk betonarkitektur og moderne urbanistiske beboelsesparker.  Mange af villaerne er lavet om til pensionater, og her er alle tiders mulighed for at nyde sommerferien tæt på både hav, strand og storbyatmosfære til en beskeden pris.

Stara Oliwa er berømt over hele Polen for sin park og botaniske have, som har sin oprindelse i 1500-tallet. Parken ligger i umiddelbar tilknytning til den gotiske domkirke, der fik sin nuværende form omkring år 1600. Kirken er berømt for sit orgel, og året igennem afholdes her orgelkoncerter for alle interesserede.

Indkøbsmuligheder – markeder og indkøbscentre

Indkøbsmulighederne er mangfoldige og varierede i Gdansk. Ud over de mange butikker, særligt i Wrzeszcz, er moderne indkøbscentre skudt op som paddehatte, og hele familiens behov for fællesskab tilfredsstilles ofte under indkøbsorgier i disse. En stor del af dagligvarehandlen falder imidlertid på markeder, hvor priserne oftest er lavere og kvaliteten af grøntsagerne utvivlsomt højere end i kæmpemarkederne. Der ligger mindre markeder spredt ud over hele byen, fx på den gamle Rådhusplads i Oliwa, men ellers er særligt Zielony rynek i Przymorze (ved Oliwa, tæt på stranden) et besøg værd. Ud over dagligvarer sælger lokale og professionelle handlende her overskudsprodukter på interimistiske loppemarkeder i tilknytning til boderne med dagligvarer.

Betonarkitekturen og bølgeblokke

Gdansk blev efter 2. Verdenskrig tømt for det oprindelige tyske befolkningselement, og mange af de oprindelige polakker var døde eller forflyttet som følge af krigen. Så vel som følge af deportationer af det polske befolkningselement i Sovjetunionen, og som følge af krigens almindelige ødelæggelser blev en masse polakker efter krigen sendt til Gdansk, selv om de ikke tidligere havde haft noget at gøre med byen.

Havnen og skibsværftet blev genopbygget som noget af det første; de blev set som strategiske spydspidser, som skulle hjælpe med at genopbygge det nye Polen. Men bortset fra det var det en prioritet at skaffe boliger til de mange flygtninge.

Både i Warszawa, Gdansk og andre steder blev der lavet store og imponerende planer for den nye socialistiske arkitektur, som skulle fremskaffe boligpaladser til den almindelige befolkning – i denne ånd blev der projekteret bølgeblokke og lange sammenhængende karreer, som skulle løse de akutte boligproblemer for nytilflytterne.

Den arkitektoniske entusiasme var stor i de første år efter krigen, men blev allerede i begyndelsen af 1950erne afløst af en mere realistisk tilgangsvinkel til de økonomiske realiteter. De vedtagne projekter blev lagt under sparekniven, og resulterede i en masse betonbyggeri, herunder bølgeblokkene – lange boligkarreer, som med deres bølgede form refererede til havet, og samtidigt brød de firkantede linjer, som ellers var karakteristisk for den slags byggeri. Det monumentale ved bygningsværkerne blev imidlertid sparet væk, og i dag ligger de overalt langs kysten – nogen gange kilometerlange, ubrudte blokke – og ser lidt triste og forfaldne ud. Den oprindelige ide i dem var imidlertid spændende, og der er værd at spadsere rundt i området og kigge lidt på resultaterne, som de ser ud nu 50-60 år senere.

Nowy Port og Westerplatte

Nowy Port – direkte oversat: Nyhavn - befinder sig ved udmundingen til den kanal som fører ind til den Gamle By i Gdansk. Det er et område med en specifik stemning og arkitektur, lidt afskåret fra resten af byen, og med en befolkning der lever i sin egen rytme – med andre ord, et typisk havnekvarter.

Selve havnen stammer fra 1772, men langt tidligere har der her befundet sig et fyrtårn og befæstninger, som effektivt beskyttede Gdansk By mod angreb fra kanalområdet. Den bedste måde at komme til Nowy Port på er med cykel langs cykelstien ved kystlinen eller med sporvogn fra Gdansk.

Ud over en smule kommunistisk betonbyggeri ses hovedsageligt tyske førkrigs-boligblokke, med ornamenterede bygninger, altaner og en stil som egentligt ikke passer til det image Nowy  Port har som arbejderkvarter. I løbet af de senere år har området da også gennemgået en forandring mod det lidt mere mondæne, og i dag finder man adskillige glimrende cafeer og kreative restaurationer med et tydeligt ambitionsniveau.

Overfor havnen ligger der gamle fort, som  effektivt beskyttede byen – Twierdze Wisloujscue, en smuk fæstning, hvor der er mulighed for at blive ført rundt på polsk, engelsk eller tysk, samtidigt med at man fra tårnet har et glimrende udsyn over byen.

Fra havnen (og fra fortet) er også udsigt til Westerplatte – et symbolsk sted, kendt som punktet hvor 2. Verdenskrig brød ud i september 1939. På trods af at Gdansk i mellemkrigstiden var en uafhængig fristad havde polen fået lov til at stationere et kystforsvar på Westerplatte, og det var dette som det tyske panserskib, Schleswig-Holstein, angreb som indledning til den kommende verdenskrig. 

Det er muligt at tage en kanalrundfart til Westerplatte fra Gdansk Centrum, men det er absolut også værd at tage en taxa eller sporvognen ud til området, og bruge lidt tid på at spadsere rundt og indsnuse stemningen.

Strandpromenaden

Strandpromenaden i Gdansk giver en pragtfuld friluftsoplevelse, med glimrende cykelsti, gangsti, park til den ene side en stor del af vejen og strand til den anden side. Med jævne mellemrum er der små stier som fører ned til stranden, og spredt langs ruten ligger barer, restauranter, isboder, hoteller, pensionater og cykelværksteder.

De bedste ved strandpromenaden i Gdansk er dens autentiske præg. Turisterne holder til i det mere mondæne Sopot, så længere mod Gdansk er man fri for den lidt eksalterede atmosfære der nogen gange findes på turiststeder. De lokale spadserer, cykler og sludrer mens de spiser is, som kan købes til lokale priser.

Der er selvfølgelig oaser som tiltrækker folk fra oplandet, og jo tættere vi kommer til Sopot, jo flere kommer der af den slags steder. Omkring Oliwa ses campingpladser, masser af boder med stegt fisk og danseetablissementer for de unge over fyrre.

Molen ved Przymorze

En af der steder i Gdansk som giver Sopot lidt konkurrence er molen ved Przymorze. Den ligger 7-8 kilometer cykeltur fra Sopot, og er etableret ved et lille fritidscenter, tæt på betonbyggerierne. Molen er ikke så lang som sin mere kendte slægtning i Sopot, og der er heller ingen marina; til gengæld er her mere afslappet, uden det oplevelsespres som nogen gange kan opleves på de mere mondæne steder.

Stranden

Der er strand på hele strækningen langs promenaden, bred og lækker sandstrand, som kun er er overfyldt på de allervarmeste sommerdage. Nogle enkelte steder findes der strandrestauranter som gratis eller mod et beskedens honorar stiller en liggestol til rådighed, men generelt tager man sit eget håndklæde med og nyder bugten samt de forbisejlende skibe ganske gratis. Hvis man spadserer langs stranden vil man her og der finde legeområder, brusebade og andre nødvendigheder, men området er langt mindre kultiveret end man skulle forvente i nærheden af et feriecenter. Det er alle tiders sted hvis man bare vil være sammen med naturen.

TIL TOPPEN

Teknisk Universitet i Gdansk/ Polyteknisk Universitet


Teknisk Universitet i Gdansk, grundlagt 1904
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Ovenfor: Panorama over Gdansk set fra Nowy Port. Den store, ravagtive tallerken i baggrunden er den nye stadion fra EM i Polen i 2012.
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Hovedgaden i Gdansk

Hovedvejen langs S-banen. Her er vi på vej væk fra centrum.
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.

© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Wreszcz
Wrzeszcz - bybillede
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu

Nedenfor den nye ekspresvej til lufthavnen samt et indkøbscenter


Gdansk
Arbejderboliger i Gdansk

Arbejderboliger fra begyndelsen af det XX århundrede.
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Parken i Oliwa

Parken i Oliwa

Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Universitetet i Gdansk

Universitetet i Gdansk, her Universitetsbiblioteket.
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu

Domkirken i Oliwa

Domkirken i Oliwa
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.

© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu

Marked Gdansk
Marked
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.

© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Bølgeblokke i Gdansk

Bølgeblokke
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.

© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Westerplatte Fort

Det gamle fort, som gennem århundreder har beskyttet Gdansk mod angreb fra søsiden - oftest med stor succes
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Strandpromenaden i Gdansk

Strandpromenaden i Gdansk
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Molen i Przymorze

Molen i Przymorze

Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu
Stranden i Gdansk

Stranden i Gdansk
Tryk på billedet for at se en forstørrelse.
© Michael Hardenfelt, 2013. Billedet må frit benyttes med angivelse af link til www.gdanskguide.eu

Polen Blog

Lidt af hvert om Polen på dansk